Een vermoedelijke bijwerking melden

Wanneer u een vermoedelijke bijwerking met betrekking tot een Bayer diergeneesmiddel wenst te melden, neem dan contact op met uw dierenarts of apotheker, de overheid of breng Bayer op de hoogte door het bijwerkingenformulier in te vullen. Bayer heeft de verplichting deze melding op geanonimiseerde wijze door te geven aan de overheid.

Een vermoedelijke onwerkzaamheid van het product melden

Wanneer u het vermoeden heeft dat een product niet of onvoldoende gewerkt heeft met betrekking tot de in de bijsluiter vermelde toepassingen kunt u dit aan ons melden.

Een vermoedelijk technisch mankement van een product of de verpakking melden

Bijvoorbeeld: de verpakking van het product is beschadigd, de inhoud van de verpakking is incompleet, of u ervaart een probleem bij het gebruiken of het gebruiksklaar maken van het product.