Privacyverklaring

Deze website (hierna de “Website“) wordt door Bayer B.V., 3641 RT Mijdrecht, Nederland (hierna “ons” of “wij”) ter beschikking gesteld. Voor meer informatie over de provider van de Website, verwijzen wij u naar onze imprint.

A. Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder willen wij u inlichten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze Website. Tenzij anders bepaald in de volgende hoofdstukken is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens het feit dat die verwerking nodig is om de door u gevraagde functionaliteiten van de Website beschikbaar te stellen.

I. Onze Website gebruiken

1.Onze Website bezoeken

Wanneer u onze Website gebruikt, zal uw browser bepaalde gegevens naar onze webserver verzenden. Dat gebeurt om technische redenen en is nodig om de gevraagde informatie voor u beschikbaar te stellen. Om uw toegang tot de Website te faciliteren, worden de volgende gegevens verzameld, kort opgeslagen en gebruikt:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van toegang
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke site)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • verzonden gegevensvolume
 • website waar het verzoek vandaan komt
 • browser, taalinstellingen, versie van het browsersoftware-besturingssysteem en surface

Om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen zullen wij die gegevens bovendien gedurende een beperkte periode opslaan, zodat we in geval van een daadwerkelijke onbevoegde toegang tot onze servers of een poging daartoe persoonsgegevens kunnen opsporen.

2.Plaatsen van cookies

a) Wat zijn cookies?

Deze Website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser worden opgeslagen in het geheugen van uw terminal. Zij slaan bepaalde informatie op (bv. uw taal- of site-instellingen) die uw browser (afhankelijk van de levensduur van het cookie) opnieuw naar ons kan doorzenden bij uw volgende bezoek aan onze Website.

b) Welke cookies gebruiken we?

We maken een onderscheid tussen twee categorieën van cookies: (1) functionele cookies, zonder welke de functionaliteit van onze Website beperkt zou zijn en (2) optionele cookies die worden gebruikt voor websiteanalyse en marketingdoeleinden. Deze tabel bevatten een gedetailleerde beschrijving van de cookies die we gebruiken.

c) Onder voorbehoud van uw toestemming

Wij gebruiken enkel optionele cookies als wij daarvoor vooraf uw toestemming hebben verkregen. Bij uw eerste bezoek aan onze Website zal een banner verschijnen, waarin u om uw toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van optionele cookies. Als u uw toestemming geeft, zullen we een cookie op uw computer plaatsen en zal de banner niet meer verschijnen zolang de cookie actief is. Na het einde van de levensduur van de cookie of wanneer u de cookie verwijdert, zal de banner bij uw volgende bezoek aan onze Website opnieuw verschijnen en u opnieuw om uw toestemming vragen.

d) Hoe de plaatsing van cookies te voorkomen

U kunt onze Website natuurlijk ook gebruiken zonder dat cookies worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies steeds configureren of volledig uitschakelen in uw browser. Dat kan echter leiden tot een beperking van de functies of negatieve gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze Website. U kunt de plaatsing van optionele cookies steeds weigeren door gebruik te maken van de desbetreffende weigeringsoptie die in deze tabel wordt vermeld.

3. Websiteanalyse

Websiteanalyse met Google Analytics

Op onze Website gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Google zal uw gebruik van onze Website voor ons analyseren. Daartoe gebruiken we onder meer de cookies die meer in detail worden beschreven in de tabel op de cookie pagina. De door Google verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze Website (bv. de verwijzende URL, onze door u bezochte webpagina’s, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) zullen worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen en geanalyseerd. De desbetreffende resultaten zullen dan anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Uw gebruiksgegevens zullen gedurende dit proces niet aan uw volledige IP-adres worden gekoppeld. We hebben op onze Website de functie van Google voor IP-anonimisering geactiveerd, die de 8 laatste cijfers (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres verwijdert. Bovendien is Google gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, dat ervoor zorgt dat bij het verwerken van gegevens door Google in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

Wij combineren de informatie die op onze server files en Google Analytics worden opgeslagen met gecodeerde gegevens van IQVIA, waardoor wij u kunnen identificeren en uw ervaring op onze Website kunnen optimaliseren. U kunt deze functionaliteit uitzetten door de toestemming in te trekken voor de UserID cookie (https://medischwijzer.nl/nl/gebruik-van-cookies.php).
Daarnaast beschikt u over de rechten zoals hieronder weergegeven.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse steeds intrekken door de Google Browser Plug-in te downloaden of uw toestemmingen te beheren in deze tabel, in welk geval een opt-out-cookie zal worden geplaatst. De beide opties zullen de toepassing van webanalyse slechts verhinderen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en u de opt-out-cookie niet verwijdert.

Meer informatie over Google Analytics is beschikbaar in de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics, de Richtlijnen inzake privacy en gegevensbescherming van Google Analytics en in het Privacybeleid van Google.

Websiteanalyse met Hotjar

Op onze website gebruiken we Hotjar, een webanalysedienst van Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (“Hotjar”).

Hotjar zal uw gebruik van onze Website voor ons analyseren. Daartoe gebruiken we onder meer de cookies die meer in detail worden beschreven in de tabel op de cookie pagina. De door Hotjar verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze Website (bv. de verwijzende URL, onze door u bezochte webpagina’s, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) zullen worden verzonden naar een server van Hotjar in de EU en daar worden opgeslagen en geanalyseerd. De desbetreffende resultaten zullen dan anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Uw gebruiksgegevens zullen gedurende dit proces niet aan uw volledige IP-adres worden gekoppeld. We hebben op onze Website de functie van Hotjar voor IP-anonimisering geactiveerd, die de 8 laatste cijfers (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres verwijdert.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse steeds intrekken door de https://www.hotjar.com/opt-out te downloaden of uw toestemmingen te beheren in de tabel op de cookiepagina, in welk geval een opt-out-cookie zal worden geplaatst. De beide opties zullen de toepassing van webanalyse slechts verhinderen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en u de opt-out-cookie niet verwijdert.

Meer informatie over Hotjar is beschikbaar in de Gebruiksvoorwaarden van Hotjar en in het Privacybeleid van Hotjar.

4. Chatfunctie

Op onze website gebruiken we LiveChat, een support ticketing systeem (chat tool) van LiveChat Inc., LiveChat Software S.A., ul. Zwycięska 47, 53-033 Wroclaw, Poland (“LiveChat”).

LiveChat maakt het mogelijk om de chatfunctie op deze Website te starten. Daartoe gebruiken we onder meer de cookies die meer in detail worden beschreven in de bovenstaande tabel. De door LiveChat verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze Website (bijv. de unieke sessiecode) zullen worden verzonden naar een server van LiveChat in Duitsland en daar worden opgeslagen. De desbetreffende chatgeschiedenis zal aan ons ter beschikking worden gesteld en wordt iedere werkdag verwijderd. Uw gebruiksgegevens zullen gedurende dit proces niet aan uw IP-adres worden gekoppeld. 

Indien u op onze Website bent ingelogd en contact met ons hebt via de chatfunctie, dan registreren wij dit contactmoment in ons klantenrelatiebeheersysteem en wordt een beschrijving van deze interactie gedeeld met onze relevante commerciële vertegenwoordiger of medische afdeling.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van de chatfunctie steeds intrekken door uw toestemmingen te beheren op onze cookiepagina, in welk geval een opt-out-cookie zal worden geplaatst. De toepassing van chatfunctie wordt slechts verhinderd zolang u de browser gebruikt waarop u de opt-out-cookie heeft aangevinkt.

Meer informatie over LiveChat is beschikbaar in de Gebruiksvoorwaarden van LiveChat  en in het  Privacybeleid van LiveChat.

5. Gebruik van contactformulieren

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren die u terugvindt op onze Website. In het bijzonder kunt u ons de volgende informatie verstrekken:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • initialen
 • geboortedatum
 • gezondheidsgegevens
 • beroep/specialisme

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die u via het contactformulier hebt verstrekt uitsluitend voor het verwerken van uw specifieke verzoek.

6. Inschrijving voor onze nieuwsbrief

U kunt u op onze Website inschrijven voor een nieuwsbrief. Indien u daarvoor vooraf toestemming geeft, zullen we het e-mailadres dat u opgeeft registreren en gebruiken om de nieuwsbrief naar u te verzenden.
Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Nadat u zich hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief op onze Website, zullen we u een bericht sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we uw bevestiging vragen. Als u uw inschrijving niet bevestigt, zal deze automatisch worden verwijderd. Om elk misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden, zullen we uw inschrijving en bevestiging loggen, waarbij we het IP-adres dat u gebruikt bij uw inschrijving, het tijdstip van uw inschrijving en de bevestiging, de door ons verzonden berichten met betrekking tot uw inschrijving en de tekst van uw inschrijving en bevestiging opslaan.
U kunt uw toestemming om onze nieuwsbrief nog verder te ontvangen steeds met toekomstige werking intrekken. Om kennis te geven van uw verzoek tot uitschrijving kunt u gebruikmaken van de desbetreffende link die in alle nieuwsbrieven is opgenomen of contact opnemen met de onderstaande contactpersonen.

7. Gebruik van de aanbevelingsfunctie

Als u ons wilt aanbevelen aan anderen, kunt u dit doen door gebruik te maken van de aanbevelingsfunctie op onze Website. U kunt in uw en ons rechtmatige belang een bericht verzenden naar om het even wie als u meent dat de ontvanger dergelijke informatie wilt ontvangen.
Personen die geen berichten willen ontvangen via onze aanbevelingsfunctie, kunnen verzoeken te worden opgenomen op een lijst van geblokkeerde ontvangers door de richtlijnen in het desbetreffende bericht te volgen. 

8. Registratie voor gesloten gebruikersgroepen

Sommige informatie over geneesmiddelen op voorschrift op deze Website zal enkel toegankelijk worden gemaakt voor personen die tot de groep van medische deskundigen behoren. Om te controleren of u toegang hebt tot de website, zijn wij bijgevolg verplicht u om bewijs te vragen van uw status als medische deskundige. Zodra uw toegangsrecht is gecontroleerd, zullen wij voor u een gebruikersaccount aanmaken, waarin we, naast uw professionele status, de volgende persoonsgegevens zullen opslaan:

 • voor- en achternaam
 • specialisme
 • contactgegevens (waaronder praktijk adres,  e-mailadres en naam en telefoonnummer)
 • geslacht
 • gebruikersnaam en wachtwoord
 • BIG registratie nummer
 • logbestand van uw logins waaronder tijdstempel

Wij verwerken die persoonsgegevens om u toegang te kunnen verlenen tot onze Website. Ze worden automatisch gewist als u uw gebruikersaccount deactiveert.

9. Informatie over bijwerkingen en kwaliteitsklachten

Deze Website is niet bedoeld of ontworpen voor mededelingen over bijwerkingen, gebrek aan therapeutisch effect, medicatiefouten, grijze-marktproducten/namaakgeneesmiddelen, onjuist of off-label-gebruik, kwaliteitsklachten en/of andere problemen in verband met de veiligheid of kwaliteit van Bayer-producten. Als u bijwerkingen wilt melden of een kwaliteitsklacht wilt indienen, gelieve dan contact op te nemen met uw gezondheidszorgverstrekker (bv. arts of apotheker), uw plaatselijke gezondheidsautoriteit onze website nl.drugsafety@bayer.com te gebruiken om ongewenste bijwerkingen te melden of nl.quality.bayer.com om een kwaliteitsklacht te melden.

Als u ons toch ongewenste bijwerkingen of andere problemen in verband met de veiligheid of kwaliteit van Bayer-producten meldt, zijn we wettelijk verplicht uw melding te behandelen en is het mogelijk dat we u om opheldering moeten vragen. Vervolgens is het mogelijk dat we de bevoegde gezondheidsautoriteiten moeten inlichten over de door u gemelde problemen. In die context zal uw informatie in gepseudonimiseerde vorm worden doorgestuurd, dit wil zeggen dat geen informatie zal worden doorgestuurd op basis waarvan u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd. Het is ook mogelijk dat we deze gepseudonimiseerde meldingen aan de bedrijven van onze groep en onze samenwerkingspartners moeten doorsturen, voor zover deze ook verplicht zijn hun desbetreffende bevoegde gezondheidsautoriteiten in te lichten.

Meer informatie over data privacy en het melden van bijwerkingen is beschikbaar in de Bayer Privacyverklaring inzake gegevens ten behoeve van geneesmiddelenbewaking.

10. Externe diensten of content op onze Website
Wij nemen diensten en/of content van derden op onze Website op. Als u gebruik maakt van dergelijke diensten van derden of wanneer content van derden wordt getoond, worden om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder.

De desbetreffende aanbieder van de diensten of content kan uw gegevens ook verwerken voor eigen bijkomende doeleinden. Voor zover wij weten, hebben we de diensten en content van aanbieders van wie bekend is dat ze gegevens voor eigen doeleinden verwerken, aldus geconfigureerd dat ofwel elke communicatie buiten het kader van de voorstelling van hun diensten of content op onze Website wordt geblokkeerd, of dat de communicatie enkel plaatsvindt wanneer u er actief voor gekozen hebt de desbetreffende dienst te gebruiken. Omdat we echter geen controle hebben over gegevens die door derden worden verzameld en verwerkt, kunnen we geen bindende informatie geven met betrekking tot de omvang en het doel van dergelijke verwerking van uw gegevens.

Voor meer informatie met betrekking tot de omvang en het doel van dergelijke verzameling en verwerking van uw gegevens kunt u de privacyverklaringen van de aanbieders raadplegen, van wie we diensten en/of content opnemen en die in die context verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens. Zie de links hieronder. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen; onze Website heeft daar geen invloed op:

Facebook share-knop
LinkedIn share-knop
YouTube-filmpjes

Online gedragsreclame met Facebook

Deze Website gebruikt een dienst voor online gedragsreclame van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (met Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS als subprocessor) (“Facebook”).

Facebook zal uw gebruik van deze Website analyseren. Daarvoor gebruiken we de cookies die meer in detail beschreven staan in de tabel hierboven. De informatie die Facebook verzamelt over uw gebruik van onze Website wordt overgedragen naar een server van Facebook in de VS, waar ze wordt opgeslagen en geanalyseerd. Deze informatie omvat de verwijzende URL, uw browsertype, taalinstellingen, besturingssysteem, schermresolutie en andere informatie, afhankelijk van de geïmplementeerde pixelevents (bv. “aankopen”: verwerkt het type, de ID en het nummer van het gekozen item en informatie over de betaling en de munteenheid; “zoeken”: verwerkt de zoekstring als u een product zoekt op onze website; “inhoud bekijken”: verwerkt de ID van de inhoud, de naam, het type, de munteenheid en de waarde). Wij en onze partner Facebook zullen deze informatie gebruiken om onze advertenties beter op u en uw interesses af te stemmen, het aantal keer dat u dezelfde advertentie te zien krijgt te beperken, de doeltreffendheid van promotiecampagnes te beoordelen en het gedrag van bezoekers nadat ze naar een bepaalde advertentie hebben gekeken, beter te begrijpen. Als u uw tijdslijn in Facebook bekijkt, of een andere website die behoort tot het advertentienetwerk van Facebook (het zogenaamde “Audience Network”), kunnen u gepersonaliseerde feeds worden voorgesteld die aan uw interesses zijn aangepast op basis van de informatie die op onze Website wordt verzameld.

Facebook Inc. is gecertificeerd overeenkomstig het EU-VS Privacy Shield, dat ervoor zorgt dat er bij het verwerken van persoonsgegevens door Facebook in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

U kunt uw toestemming voor deze gegevensoverdracht naar Facebook voor doeleinden van online gedragsreclame steeds intrekken door uw toestemmingen te beheren de tabel op de cookie pagina, in welk geval een opt-outcookie zal worden geplaatst. U moet echter weten dat dit de gegevensoverdracht naar Facebook slechts zal verhinderen zolang u het opt-outcookie niet verwijdert.

Facebook is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die Facebook rechtstreeks op onze Website verzamelt voor diensten voor online gedragsreclame. Aangezien wij geen controle hebben over persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden door derde partijen, zijn wij niet in staat om bindende informatie te verstrekken over de omvang en het doel van dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Raadpleeg daarom de informatie van Facebook over gegevensbescherming voor meer informatie over hoe en hoe lang Facebook uw persoonsgegevens verwerkt. Bij het opstellen van deze privacyverklaring was de informatie van Facebook te vinden in hun Privacybeleid

Online gedragsreclame met LinkedIn

Deze Website gebruikt een dienst voor online gedragsreclame van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”).

LinkedIn zal uw gebruik van deze Website analyseren. Daarvoor gebruiken we de cookies die meer in detail beschreven staan in de tabel hierboven. De informatie die LinkedIn verzamelt over uw gebruik van onze Website wordt overgedragen naar een server van LinkedIn in de VS, waar ze wordt opgeslagen en geanalyseerd. Deze informatie omvat de verwijzende URL, uw browsertype, taalinstellingen, besturingssysteem, schermresolutie en andere informatie, afhankelijk van de geïmplementeerde pixelevents (bv. “aankopen”: verwerkt het type, de ID en het nummer van het gekozen item en informatie over de betaling en de munteenheid; “zoeken”: verwerkt de zoekstring als u een product zoekt op onze website; “inhoud bekijken”: verwerkt de ID van de inhoud, de naam, het type, de munteenheid en de waarde). Wij en onze partner LinkedIn zullen deze informatie gebruiken om onze advertenties beter op u en uw interesses af te stemmen, het aantal keer dat u dezelfde advertentie te zien krijgt te beperken, de doeltreffendheid van promotiecampagnes te beoordelen en het gedrag van bezoekers nadat ze naar een bepaalde advertentie hebben gekeken, beter te begrijpen. Als u uw tijdslijn in LinkedIn bekijkt, of een andere website die behoort tot het advertentienetwerk van LinkedIn (het zogenaamde “Audience Network”), kunnen u gepersonaliseerde feeds worden voorgesteld die aan uw interesses zijn aangepast op basis van de informatie die op onze Website wordt verzameld.

LinkedIn Corporation is gecertificeerd overeenkomstig het EU-VS Privacy Shield, dat ervoor zorgt dat er bij het verwerken van persoonsgegevens door LinkedIn in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

U kunt uw toestemming voor deze gegevensoverdracht naar LinkedIn voor doeleinden van online gedragsreclame steeds intrekken door uw toestemmingen te beheren in de tabel op de cookie pagina, in welk geval een opt-outcookie zal worden geplaatst. U moet echter weten dat dit de gegevensoverdracht naar LinkedIn slechts zal verhinderen zolang u het opt-outcookie niet verwijdert.

LinkedIn is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die LinkedIn rechtstreeks op onze Website verzamelt voor diensten voor online gedragsreclame. Aangezien wij geen controle hebben over persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden door derde partijen, zijn wij niet in staat om bindende informatie te verstrekken over de omvang en het doel van dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Raadpleeg daarom de informatie van LinkedIn over gegevensbescherming voor meer informatie over hoe en hoe lang LinkedIn uw persoonsgegevens verwerkt. Bij het opstellen van deze privacyverklaring was de informatie van LinkedIn te vinden in hun Privacybeleid

II. Overdracht van gegevens voor verwerking door derden

Voor de verwerking van uw gegevens zullen we tot op zekere hoogte een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners. Die dienstverleners worden door ons zorgvuldig uitgekozen en regelmatig gecontroleerd. In overeenstemming met de desbetreffende verwerkersovereenkomsten zullen ze enkel persoonsgegevens verwerken op onze instructie en strikt in overeenstemming met onze richtlijnen.

Indien u een Masterclass of een nascholing via deze Website volgt delen wij uw persoonsgegevens met de volgende dienstverlener:

Quadia B.V. –omuw status als medische deskundige te bewijzen zodat u nascholingen kunt volgen en accreditatiepunten kunt ontvangen.

Gegevens die wij doorsturen:

 • voor- en achternaam
 • e-mail adres
 • geselecteerde nascholing
 • BIG registratie nummer
 • ServerLogID

III.  Verwerking van gegevens buiten de EU/EER

Uw gegevens zullen ook gedeeltelijk worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (“EU”) of de Europese Economische Ruimte (“EER”), die een lager gegevensbeschermingsniveau kunnen hebben dan de landen die daarbinnen liggen. In die gevallen zullen we ervoor zorgen dat voor uw gegevens in een voldoende hoog beschermingsniveau wordt voorzien, bv. door specifieke overeenkomsten te sluiten met onze contractpartners, of zullen we uw specifieke toestemming vragen voor dergelijke verwerking.

B. Informatie over uw rechten

Volgens de toepasselijke gegevensprivacywetgeving beschikt u in het algemeen over de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw door ons bewaarde persoonsgegevens;
 • Recht om de verbetering, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking om redenen van ons eigen gerechtvaardigde belang, het openbare belang, of profiling, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende, gewettigde redenen bestaan die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of dat dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het instellen of het uitoefenen van of het verweer tegen rechtsvorderingen;
 • Recht op gegevensportabiliteit;
 • Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;
 • U kunt uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens steeds intrekken, met toekomstige werking. Gelieve voor meer informatie de bovenstaande hoofdstukken te raadplegen die de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming beschrijven.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve uw aanvraag dan te richten tot de hieronder vermelde contactpersoon.

C. Contactpersoon

Gelieve voor alle vragen die u zou hebben in verband met gegevensbescherming gebruik te maken van het ter beschikking gestelde contactformulier of neem contact op met de Data Protection Officer van ons bedrijf op het volgende adres:

Data Protection Officer
Bayer B.V.
3641 RT Mijdrecht

dataprivacy.nl@bayer.com

D. Wijziging van Privacyverklaring

We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Updates van onze Privacyverklaring zullen op onze Website worden gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht op het ogenblik van de publicatie op onze Website. Daarom raden wij u aan de Website regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van mogelijke updates.

 

Laatste update: 24/10/2018